Oudenhoorn, een kern om van te (be)houden

Fractievoorzitter Mia Sliwinski is vaste columnist van het blad ‘Panorama’, het bewonersblad van de Panormaflat. Onderstaande column schreef zij in de jongste editie.

Oudenhoorn, een kleine kern in Bernisse, onderdeel geworden van Nissewaard en slachtoffer van financiële missers, zo kun je het onderhand wel noemen. Al direct toen er fusieplannen tussen Bernisse en Spijkenisse kwamen, maakte de kern, via de Hoornse hoofden, duidelijk niet mee te willen in deze fusie. Vrijwel alle partijen gaven aan er in principe geen problemen mee te hebben als Oudenhoorn zich afsplitste om zich bij Hellevoetsluis te voegen. Ook Hellevoetsluis stond positief tegenover de grenscorrectie. Na wat gehakketak kwam er vanuit de gemeente Bernisse een draagvlakonderzoek om te peilen hoe de inwoner van Oudenhoorn erover dacht.

Uit dit onderzoek kwam klip en klaar naar voren dat er een sterkere binding met Hellevoetsluis dan met Spijkenisse was en 93% van de inwoners wilde graag aansluiting bij Hellevoetsluis. De inwoners doen er hun boodschappen, gaan er naar school en bezoeken daar de tandarts en of huisarts. Reden te over om deze kern toe te staan om zo spoedig mogelijk aan Hellevoetsluis toe te voegen. Maar dan rekent u buiten de waard!

De gemeente Nissewaard wilde natuurlijk ook weten of het financieel haalbare kaart was en deed daar een onderzoek naar. Tja, en als je er dan achter komt dat je zomaar €1,6 mio op je begroting tekort komt, wordt die afsplitsing ineens een brug te ver. Nu kan ik best begrijpen dat dit een reden kan zijn, de afsplitsing te weigeren, want €1,6 mio is wel een boel geld. Maar als je het plaatje van dichterbij gaat bekijken, dan blijkt er toch iets anders aan de hand te zijn. Hieronder een passage uit het financiële onderzoeksrapport.

Totaalbeeld  

Als gevolg van de grenscorrectie is dus te verwachten dat er voor de gemeente Nissewaard rond € 2,1 miljoen  aan structurele baten wegvallen. Aan de lastenkant valt er rond € 5 ton structurele lasten weg. Het structurele (dus jaarlijks terugkerende) financiële nadeel voor de gemeente Nissewaard komt daarmee op rond € 1,6 miljoen. Ter vergelijking zijn ook de cijfers van de quickscan, zoals die in de startnotitie waren opgenomen, vermeld.  De lasten voor sociale voorzieningen, beheer buitenruimte en kapitaallasten die eind februari nog niet bekend waren, zijn nu wel ingevuld.

Kortom; Nissewaard krijgt van de overheid jaarlijks €2,1 mio, maar geeft daarvan slechts €5 ton aan de kern uit. Dit zijn dan onderhoudskosten e.d. Wat klopt er niet in dit plaatje? Heel eenvoudig, Nissewaard krijgt meer voor Oudenhoorn dan het kost. Oudenhoorn een melkkoe? Ik ben van mening dat dit wel degelijk aan de orde is. Neem als vergelijk dat het nieuwe theater van Nissewaard jaarlijks een kostenpost voor de gemeente is van om en nabij €1,7 mio. De dekking hiervoor valt dus te vinden in het overschot van de tegoeden van Oudenhoorn. Kiezersbedrog? U mag het zeggen!

Ik wens u een mooie zomer!

Mia Sliwinski

Fractievoorzitter LEF Nissewaard

Author: LEF

Share This Post On