Géén centrale opvangplaats voor asielzoekers in Nissewaard

LEF Nissewaard vindt dat er in Nissewaard géén extra asielzoekers moeten worden opgevangen. In de huidige situatie vangt Nissewaard jaarlijks maximaal 75 statushouders op. Dit zijn asielzoekers met een (voorlopige) verblijfsvergunning. Momenteel heeft Nissewaard dit aantal nog niet behaald, er zijn dit jaar zo’n 60 statushouders in onze gemeente gehuisvest. Deze zogenoemde taakstelling zou eind december 2015 op moeten lopen tot een aantal van 109, dit is dus al een vermeerdering op de taakstelling. Met dit aantal heeft LEF geen enkel probleem en dit zou gezien de woningen die in Nissewaard leeg staan dan ook prima op te vangen moeten zijn. LEF vindt het onwenselijk dat nieuwkomers en/of statushouders op één locatie per gemeente worden samengebracht, dit veroorzaakt al snel overlast voor omwonenden. Zeker wanneer het om enkele honderden nieuwkomers gaat. Het zou dus wenselijk zijn, indien de statushouders direct een woning krijgen toegewezen.

Zoals het nu in Nederland gaat, dat statushouders en nieuwkomers voortdurend verkast worden, vindt LEF een onwerkbare en onwenselijke situatie. “Zolang statushouders geen woning toegewezen krijgen, moet je ze niet voortdurend verplaatsen, maar juist in de ‘vertrouwde’ omgeving laten”, aldus Sliwinski. “Deze mensen moeten net als alle Nederlanders wachten op een huis, geen voorrang dus maar wachten op je beurt”. Omdat er in Nissewaard, en dan meer specifiek Spijkenisse, een aantal sociale huurwoningen die in de woorden van de verhuurder ‘incourant’ zijn, kunnen, wat LEF betreft, deze woningen aan statushouders toebedeeld worden. Omdat het op dit moment nog onduidelijk is of en wanneer Nissewaard te maken krijgt met een toename van asielzoekers, is het echter koffiedik kijken. LEF wacht de ontwikkelingen dus af.

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/documenten/publicaties/2015/08/11/overzicht-huisvesting-vergunninghouders-per-1-augustus-2015

Asielzoekers-in-Limburg

Author: LEF

Share This Post On