twee steunraadsleden voor LEF Nissewaard

Sinds woensdag 14 oktober 2015 zijn Nico Akkerman en Marcel Spanjersberg als steunraadsleden voor LEF Nissewaard beëdigd. Tezamen met Mia Sliwinski zullen zij de komende 2,5 jaar de fractie van LEF vormen. Nico Akkerman is al eerder raadslid in de gemeente Spijkenisse geweest, waar hij zijn sporen op het gebied van welzijn en financiën reeds heeft verdiend. Marcel Spanjersberg is een nieuwkomer in de lokale politiek en zal zich in de commissie zorg en werk bezig gaan houden met o.a. de decentralisaties en de WMO. Marcel kan uit eigen ervaring putten uit een grote kennisbak over zorg en is goed bekend met zaken vanuit de WMO. Al met al vormen deze twee heren een stevige versterking voor LEF, die als éénmansfractie de inwoners net zo goed als voorheen zal vertegenwoordigen.

Lef Nissewaard

Vóór de inwoners, mét de inwoners  Nico en Marcel beëdiging

links Nico Akkerman, rechts Marcel Spanjersberg

Author: LEF

Share This Post On