Wethouder doet blunder af als voordeel

Wethouder De Vos doet een blunder van € 4,4 miljoen af als een voordeel voor de gemeente. Dat valt vandaag te lezen in het AD/Rotterdams Dagblad. Volgens wethouder Pieter De Vos (ONS) is Spijkenisse opeens € 4,4 miljoen rijker. In de gemeentelijke jaarrekening was het bedrag per ongeluk twee keer afgetrokken. Een financieel expert op de afdeling financiën kwam daar onlangs achter en sloeg ogenblikkelijk alarm bij zijn leidinggevenden. TROTS reageert heel wat minder uitbundig. “Als je een foutje maakt van 18% van het totaal dan mag je je als wethouder van Financiën niet echt op de borst kloppen”, laat raadslid en financieel expert Nico Akkerman weten.

De Vos meldt dat de schatkist nu is gevuld met ruim € 24,5 miljoen. Hij heeft de raad laten weten de fout te betreuren. Vooral omdat de raadsleden de vinger aan de pols willen houden in deze periode van economische crisis en forse bezuinigingen. Volgens het AD beweert wethouder De Vos dat de fout is ontstaan door een te hoge werkdruk op de afdeling financiën en omdat er in de zomervakantie minder ambtenaren aan het werk waren.

Algemene Reserve
De Vos ontzenuwde de geruchten dat de bodem van de Spijkenisse schatkist in zicht is, zoals enkele partijen beweren. “Ruim € 24 miljoen in kas is de hoogste stand sinds jaren”, zegt hij in het AD. Akkerman reageert verbaasd: “Weet de wethouder echt niet hoe het werkt? Een Algemene Reserve van € 24 miljoen is dan wel de hoogste stand van de algemene reserve, de stand van het weerstandsvermogen is hierdoor niet exceptioneel veranderd.” Het weerstandsvermogen is het vermogen dat de gemeente heeft om financiële risico’s op lopende of startende projecten op te vangen. Dit risico is voor de gemeente vrij hoog. Spijkenisse kan zich weinig tegenvallers permitteren.

Verre van voldoende
“Meerdere bestemmingsreserves zijn overgeheveld naar de algemene reserve. Een grootschalig bezuinigingsronde is gaande, grote jaarlijkse afschrijvingen op gemeentelijke gebouwen plus de daarbij behorende kapitaallasten (afschrijvingen en rentelasten, red.) geven aan, dat de algemene reserve verre van voldoende is”, besluit Akkerman.

Author: LEF

Share This Post On

1 Comment

  1. ik kan mij niet heugen dat iemand van de ONS ooi zijn ongelijk heeft toe gegeven. Nu weer dus.